English

מפת האתר

צור קשר

 מפתח השמות באתר

מי אנחנו

הצהרת פרטיות

פוליקמן

אלקיס

שכטר

גרשטיין

יורב

דף הבית

תומר  המל

שורשים ישראל ולאה ישראל ולאה יורב שמו ופורמי שרה ומיכאל  פרקים מהחיים א פרקים מהחיים ב
ורד ואמנון קמה פרק ב קמה ומאיר גור שי וחגית טל ודרור

   
 tomer-10 hodashim.jpg (19743 bytes)

תומר בן 10 חודשים

   tomer 1984.jpg (17855 bytes)

תומר 1984

 

 

תומר נישואין שניים

 

ההזמנה לחתונת תומר ורבקה

חתונת תומר ורבקה י' ניסן תשע"ב

 

באירוסין של תומר ורבקה שבט תשע"ב

רבקה וילדיה

באירוסין של תומר ורבקה שבט תשע"ב

הראל יג כסלו תשע"ה

הילדים תשע"ג

יונתן, לביא, בן, אליה ,  שילה, שוהם, מוריה, ואדוה

 
 

יונתן מקבל גביע מאבא

במסיבת בר המצוה אייר תשע"ה

אודיה (=אודה-יה)לאחר הלידה

     
   

 

 

 
     
 

תומר נישואין ראשונים

 

tomer+yonatan 2003.jpg (17570 bytes)

 יונתן 2003

 

 

יונתן על אבא תומר אלול תשס"ג

tomer 2003.jpg (14123 bytes)

תומר במשרד בשיקגו

 

 

 

boris+greta+hammel.jpg (40004 bytes)

2003 מפגש עם בוריס וגרטה

 

boris+yonatan.jpg (23075 bytes)

בוריס ויונתן

 

 yonatan 2003.jpg (43000 bytes)

יונתן 2003

 

יונתן אצל סבתא לאה, אייר תשס'ד

 

brit-raz.jpg (28354 bytes) 

אבא וסבא בברית

family raz.jpg (30348 bytes)

בברית של לביא-רז.  עם סבא וסבתא בוני ואברום, והדוד ויליאם

picture 001.jpg (13686 bytes)

לביא רז בן שבוע

 

 

Picture 007.jpg (23677 bytes) 

לביא בן חודשיים

 la.jpg (24642 bytes)

לביא בסעד מאי 2006

yon.jpg (34531 bytes)

יונתן בסעד מאי2006

 

 

בנימין נולד

כב' תמוז תשס"ה

 

בברית של בנימין

חלקה ללביא כסלו תשס"ח

לביא אחרי החלקה

 יונתן, לביא ובנימין - אדר תשס'ז

 

  יוני 2007

 

2008

אליה לאחר הלידה

אליה - אורית נולדה יז' כסלו תשס"ט