English

מפת האתר

צור קשר

 מפתח השמות באתר

מי אנחנו

הצהרת פרטיות

פוליקמן

אלקיס

שכטר

גרשטיין

יורב

דף הבית

שי וחגית המל

שורשים ישראל ולאה ישראל ולאה יורב   שרה ומיכאל  פרקים מהחיים א פרקים מהחיים ב
טל ודרור ורד ואמנון קמה ומאיר גור תומר ורבקה שמו ופורמי

 

shay 0.8.jpg (8981 bytes)

שי בן שמונה חודשים

shay+celev.jpg (8841 bytes)

שי עם אחד הכלבים

shay bar mizva.jpg (39950 bytes)

שי בר המצוה עם סבא שמו וסבתא פורמי

שש בצעירותו 

שי הפעוט

אוכלים תירס לתאבון שי עם ידיד
shay zava 1986.jpg (14222 bytes)

שי בצבא בלבנון 1986

hatuna shay+hagit.jpg (71061 bytes)

חתונת שי וחגית

עם הוריה של חגית

shy_hag1.jpg (40462 bytes)
+hagyad.jpg (64855 bytes) yad-hnca.jpg (25659 bytes) yadidd.jpg (41917 bytes)
yadid+ez.jpg (34421 bytes) yd+rut.jpg (27708 bytes)

ספטמבר 2003

rut+shay.jpg (50053 bytes)

רות חגית ושי

אב תשס"ג

ru.jpg (24373 bytes) 

רות מאי 2006

rut 2003.jpg (29585 bytes)

רות 2003

 yara 9.04.jpg (17276 bytes)

יערה בת שבועיים

 ya.jpg (67680 bytes)

יערה מאי 2006

yara4.jpg (53165 bytes)

יערה תשרי תשס"ה

yara1.jpg (55197 bytes)

יערה תשרי תשס"ה

 

תמוז תשס"ב

hagit-tarucha.JPG (35178 bytes)

ההזמנה לתערוכת העבודות של חגית

הוצגה בגלריה בבארי

8.1.04 - 31.1.04

 yar.jpg (29471 bytes)

חגית ויערה בארה"ב חורף 2006

ידיד 2007

יערה 2007

רות 2007

בת-אור בת חודש עם אחיה וסבתא שרה

 

2007

בת-אור בת חודש

רות- ידיד-יערה 2008

רות 2008

בת אור וחגית

ידיד ורות

 

בת אור

ידיד וסבא מיכאל

ידיד והורי חגית

 אב תשס"ט

ידיד בר המצוה וחגית

ידיד בר המצוה  

   

בת אור בשלג

ירושלים 2.3.12

רות יערה וחבר בשלג

ירושלים 2.3.12

בת אור רות ויערה

ירושלים 2.3.12

 

ידיד בשלג

ירושלים 2.3.12

בת אור

חגית ובת אור

בת אור בשלג בירושלים 16.12.13

שלג בירושלים 16.12.13

אצטדיון טדי 15.12.13

צילם שי המל

 

מסיבת בת המצוה ליערה

מסיבת בת מצוה לרות