מכתבי יעקב יוסף גרשטיין

ע"פ סדר כתיבתם

 1932-3 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
למשפחות יורב - גרשטיין לאחר השואה טרנסניסטריה כרוניקה למשפחה שורשים למשפחת גרשטיין  
משפחת גרשטיין לפני השואה פיענוח המכתבים כל המכתבים לפי סדר כתיבתם מפתח הנושאים למכתבי יעקב יוסף  
4yacovyo.jpg (19931 bytes) יעקב יוסף מחזיק בידיו סידור תפילה

ישראל שכטר גיסו של יעקב יוסף

עקב היות שניהם שוחטים הוא מוזכר רבות במכתביו

 

ר' ישראל מרז'ין אביהם של מייסדי שושלות האדמו"רים מסדיגורא ובויאן הוא נינו המגיד ממזריטש מורו של ר' יחיאל מיכל מזאלטשוב.

 ר' מנחם נחום מטשרנוביץ נינו של ר' ישראל מרז'ין הוא האדמו"ר מבויאן שיעקב יוסף הינו מחסידיו.

 

 

מכתבי יעקב יוסף ערוכים לפי תאריך כתיבתם-

לקריאת שיכתוב המכתבים לחצו על תאריך כתיבת המכתב

וניתנים לצפיה בצורתם המקורית pdf חלק מהמכתבים נסרקו בפורמט

לחצו כאן לצפיה וקריאה של המכתבים המקוריים הסרוקים - כולל מכתבים מענינים נוספים מתקופה זו

 

 

ענין משרת השו"ב אשר במחניכם אשר אנכי עומד עליה בתוחלת ממשכה

28.3.1924 +
 

 שבחי הישיבה בארץ ישראל

16.5.32

1

 

 ישראל מחליט ללכת להכשרה באגודה

24.5.32

2

 

יה"ר שתקבלו בנחת את חג השבועות

1.6.32  
 

קיבלתי פ"ש טוב מאחיכם הוא בני ישראל יחי' ע"י שני נערים שבאו מהחלוץ

13.6.32 +
 

 מכתב קצר אצלנו הכל בסדר

24.8.32

3

 

 דברי האדמור על המתנגד והחסיד

6.11.32

4

 

אבקש שתכתבו לנו מכתבכם בלשון צח ועל כי אין אני רגיל לקרות בלשון חדשים מקרוב באו

30.11.32 +
 

 משה דואג לצרכי עליתו

31.1.33

5

 

 שלום למשה העולה

24.4.33

6

 

תודה על העתונים ששלחתם צורף למכתב של סבתא

16.5.33

 7

 

אחיכם שמואל יח' שנבוא אצלו על שבת הב"מ מהבן זכר שנולד לו

22.6.33 +
 

לזהבה וחנוך שיתחתנו,בקרוב אצל ישעיהו ומניה...

30.7.33

8

 

שבת עם האדמור. צער על כשלון שידוך ל"א . ברכה על שהולכים בדרך היהדות.

3.9.33

9

 

מכתב ארוך , מסחר באתרוגים , שמחה על דרך הקבוצה.

24.10.33

10

 

שידוך עבור ל"א עם בת השוחט מבאטאשן.מסביר מדוע אינם עוברים לידניץ.

19.11.33

11

 

מכתב קצר בעברית (ארוך ביידיש על עליתו של אברהם שכטר )

12.1.34

12

 

מכתב קצר עם חידושי האדמור

23.1.34

13

 

ברכות יום הולדת לזהבה , עסקי שידוכין של לייב אברהם.

20.2.34

14

 

תנאים לנישואי ל"א עם המחותן מבאטאשאן . קבלת ברכת האדמור.

6.3.34

15

 

הבעת הנאה ממשמע ההתנהגות בשח"ל . איני יכול לייעץ מרחוק על בחירת זיווג לזהבה.

3.34

16

 

שמחה על התנאים . יזכנו ה' בקרוב אצל ישעיהו.

8.4.34

17

 

"אבי נחלץ ממחלתו , אי אפשר לו עוד לעסוק בשום עבודת השו"ב . שמואל עדיין לא רוצה לעלות.

27.4.34

18

 

ישראל כותב על חתונת ברוך ובתיה אלקיס ההורים קונים בגדים חדשים לחתונה

28.4.34  
 

חתונת לייב אברהם וביילע.

9.6.34

19

 

מכתב ליעקב יוסף מאת עזריאל צבי אבא של ביילע אחרי החתונה

14.6.34  
 

ציור של חנוך . מכתב קטן מצורף. ( רמז לפטירת חייקה? )

7.7.34

20

 

חתונת ברוך ובתיה אלקיס. ישראל מכין את העליה.

5.8.34

21

 

הכנות לעליית ישראל.

29.8.34

22

 

קשרי חתונת ישראל ולאה . דוחה עצת חנוך לנישואין פיקטיביים.

25.9.34

23

 

האורחים שלנו שבאו לארץ בברכת בואכם לשלום הלא המה ישראל ולאה

21.10.34 +
 

תקוה שישראל ולאה הגיעו בשלום לארץ . משה בן ישראל שכטר נשא אשה

8.11.34

24

 

, "אני ואמכם נשארנו כגלמודים" , לקראת חתונת אברהם שכטר עם שרה , ביקור בידניץ ונובוסליץ.

2.12.34

25

 

סעודת חנוכה אצל האדמו"ר . תשובה לישראל האם להשתקע בשח"ל.

25.12.34

26

 

אין אנו יכולים להתעניין ולהתבונן להשיב לכם תשובה הן בעניין ישיבת בני ישראל עם ז' תחי' בקבוצה שלכם

17.2.1935 +
 

תודה על שזרעי נמצאים בקבוצה של תורה ועבודה, בפסח יקבע זמנה של חתונת ישעיהו.

12.3.35

27

 

ישעיהו ומניה באו בפסח ועשו מסיבה לקראת החתונה שתהיה אחרי ל"ג בעומר. אברהם שכטר מתחתן.

26.3.35

28

 

עיכוב בחתונת ישעיהו . הרב אליעזר הגר נוסע לא"י . ( מכתב ראשון נחתם גרשטיין )

מצורף המכתב המקורי בכתב יד

19.5.35

29

 

שואל על חיי התרבות בפסח , מסכים לקביעת מושבו של ישראל בקבוצה.

10.6.35

30

 

מז"ט לאירוסי משה ומלכה בתי מרים עומדת ללדת , וישעיהו ומניה...אפרים סובלמן לזהבה ?

9.7.35

31

 

קבלת ברכות מהאדמור לנישואי ישעיהו ומניה , בקרוב תלד מרים זש"ק (זרע של קדושים ).

30.7.35

32

 

מרים ילדה את חיים לייב . ישעיהו ומניה נסעו לשאוף אויר צח . גילו של אביו יונה וגילו שלו.

15.8.35

33

 

ישעיהו ומניה רוצים לעשות הכשרת חלוצים . אנשי האגודה אומרים שישראל רימה אותם.

18.9.35

34

 

הולדת שמשון לל"א וביילה . ביקור אצל האדמו"ר . טרדות יום יום וטרדות אצל מרים.

21.10.35

35

 

מז"ט למשה ומלכה לחתונתם . האתרוגים נאבדו ע"י הרשלה . פדיון הבן לשמשון ." גם אבי היה מרקד"

14.11.35

36

 

עצות טובות למשה ומלכה . עושים קידוש בבית הכנסת.

22.11.35

37

 

עוד על סעודת פדיון הבן והנוכחים בה . אודות מסחרם של ישעיהו ול"א .מז"ט לחתונות במשפחה.

26.12.35

38

 

מלכה כתבה "מסירה" על ישראל "אך בטוחני שבתי לאה לא תניח... , הנכדים מבריאים ממחלתם

19.1.36

39

 

עסקי עליית שמואל , איסור חליבה בשבת , בבסרביה רעב אך לא אצלנו , נתתי תרומה לשליח הקק"ל.

18.2.36

40

אצלנו מזג האויר מתחלף.

3.3.36

41

אל תצטערו שנשארנו גלמודים , ישעיהו ושמואל רוצים לעלות אחר הפסח , תשובה על חליבה בשבת.

15.3.36

42

...ממני המנשק אתכם משה אלקיס..

25.5.36 +

העלם אפריים יעלה בקרוב. וכך גם שמואל. בשבת הבאה אצל האדמור שהגיע מוינה

8.7.36 +

בני שמואל עם ב"ב ולקבל מאתנו ברכות הפרידה שיה' עליתם לשלום

14.6.36 +

שלום לשמואל בבואו לארץ. מוטרד מהמאורעות בארץ.

30.8.36

43

מכתב קצר , שנה טובה

15.9.36

44

הגבאי מהקלויז מרוגז מדוע נתתי את הרמב"ם לידידי ורעי אפרים סובלמן

8.11.36 +

"כפי החשבון הגיעה עת הסוד לבתי לאה " , מכתב כמעות חנוכה.

13.12.36

45

"אחזוני פלצות ובהלה בקראי מכתבי העיתים " , תודה על מכתבו של אפרים סובלמן.

29.12.36

46

בשורת מז"ט להולדת שרה , הפרנסה בצמצום  ,אצל מרים שלום בית ," ובענין הסובלמן אין אני יודע... "

15.2.37

47

היו אצלנו אויבי נפשנו אך לא היתה שום נגיעה לרעה ח"ו . עם רחלי שמחים אך לנו אין עם מי לשמוח.

9.3.37

48

עברנו את הפסח בשמחה.

4.4.37

49

מז"ט להולדת שלמה. מרים כותבת ששמו ראובן . רחלי היא ילדה טובה ומסתמא גם שרהל'ה ושלמה.

9.5.37

50

אירוסי חוה וישראל אלקיס . יהודית וצבי מבקרים בבסרביה . שמחה שהנכדים הולכים בדרך אבות.

15.5.37

51

למרים וראובן סגל נולד בן ושמו לוי אליהו.יש שמירות בדרך לארץ. לאה ומלכה יעברו לרודגס

6.7.37 +

בוודאי באתם אל המנוחה והנחלה בקבוץ טירת צבי

3.08.37 +

ברכת שלום לנמצאים בפ"ת . שנה טובה לכולם.

8.9.37

52

"גודל דאגתנו אחרי הידיעות ממכתבי העיתים" . מה נשמע בטירת צבי ? פגישה עם בן האדמו"ר אהרון.

4.10.37

53

" מאד דאבה נפשנו לשמוע מכותבי העיתים מה שנעשה בארץ". אצלנו עכשיו טוב ויפה בחוץ.

19.10.37

54

"ממה שכתבו לנו כותבי העיתים מה שנעשה בכמה מקומות בא"י , בודאי יש לנו יסורים גדולים".

27.10.37

55

" תודה על החיים והשלום אשר אתנו " , התמונות ששלחתם לא הגיעו . יט' כסלו יום הולדת אמכם רבקה.

23.11.37

56

"גיסי ישראל אינו עוסק בשחיטת גסות " , תגובה לחנוך הכותב שלומדים ערבית . כלותי הן בנותי.

12.12.37

57

יש לנו מלבושים חדשים . עשינו קידוש להצלחתכם . בנובוסליץ מתכוננים לשתי 

חתונות חוה ורחל.

מצורף המכתב המקורי בכתב יד

26.12.37

58

בשעה טובה שמואל התישב בבית עובד. מחר חתונתה של רחל , ישלחו איתה מתנות לנכדים.

10.1.38

59

מז"ט לחתונת חוה וישראל אלקיס . התפללנו עם פקידי הממשלה . קראנו על ההתקפה על טירת צבי.

13.3.38

60

" כאן לא ראינו ולא נעשה עלינו איסור זביחה אך קבלנו עלינו עול מלכות ".

26.4.38

61

גיסי ישראל הפסיק לעשות עבודתו , מבקש אני מהשי"ת שיתן לי כח לעבוד. הבית עומד ביופיו.

10.5.38

62

קבלנו עלינו עול מלכות , אך לא נאסרה השחיטה . חגגנו פסח כשר ושמח.

16.5.38

63

הננו מברכים אתכם שיהיו כל מעשיכם בנקל ובהצלחה ותשבו לבטח בארצכם בהרחבת הדעת.

31.5.38

64

יתן הד' אשר כל הבנינים והתישבות שלכם עד השדות והפרדסים שמקודם ואשר ניתן לכם מחדש יהיו בידכם וברשותכם בלי מורא ופחד ח"ו

21.6.38 +

קיבלתי מכתבכם. מטירת צבי כתבו שניתן להם רכוש גדול מקק"ל. ניתן לי מחדש " בורגיר רעכט ".

12.7.38

65

 חנוך בן שמואל בר מצוה

31.7.38

66

אודות הענין שלי עם גיסי ישראל , אין לי מה לתאר לכם. השי"ת יתן לי כח לעבודתו.

8.8.38

67

היה אורח בן הרב שלמד עם ישראל . נהנה שלומדים דף יומי . מז"ט לחנוך בר המצוה.

17.8.38

68

קבלנו תמונות של שרה. אמא מבקרת בנובוסליץ לצורך קניות.

19.9.38

69

שלום בית עם גיסי ישראל. שמחה שאתם לומדים דף יומי , לי קשה ללמוד מחמת טירדתי.

28.11.38

70

ישראל כתב שבא משמירת המחנה , וזהבה עושה מלבושים לילדים. מז"ט לחנוך.

20.12.38

71

אני לומד ואמכם לומדת , ובא משרתת לעשות נקיון. בחוץ חורף בפנים חם. ברכה לצאן ולתרנגולות.

1.1.39

72

הפרנסה בצמצום אך מסתפקים במה שיש . המכתבים מתעכבים בדואר.

17.1.39

73

קבלנו את המעות ששלחתם . רצוננו לדעת מחמדת החיים אשר אתכם , אני עושה את עבודתי ואמכם בבית.

12.2.39  

ישעיהו מביא פ"ש מההורים . מרים נסעה לבית הילדות בצרנוביץ, יתן לנו ה' זרע של ישרים לתורה.

26.2.39

74

חזרתי מידניץ ( מהלוית ברכה , האם ) מרים ילדה בן בשע"ט ויקרא שמו ברוך כי שם אימנו ברכה.

29.3.39

75

( מכתב ראשון מידניץ ) הוכרחתי לבוא לקבל חזקת ש"ב מאבי ז"ל. מקבל מעות שבוע בכבוד.

10.5.39

76

"אין הדבר נכון לפני לעלות לא"י כעת " .חמדת הימים בידניץ. הבית צריך תיקון.

6.6.39

77

מכתב ארוך עם תשובות לשאלות רבות על החיים בידניץ. מומלץ לקריאה!!

9.7.39

78

" רוצה אני לנוח את גופי יותר מימי עלומי ". מרים נסעה עם ברוך יונה לבי"ח.

29.8.39

79

שנה טובה , עברנו לבית חדש. פנחס שלח כסף מברזיל למצבות. האם יש ידיעה מאחי משה אהרון ?

1.10.39

80

המעות נחוצות לבתי מרים ובתה רחלי הולכת ללמוד. מדוע לא יכתוב משה התיבה ב"ה ?

7.11.39

81

וגם כעת אנו חוסים בשלום ושלוה תחת ממשלת רוסיא המעטירה

2.12.39

82+

לשמואל חזק ואמץ לבך וקוה אל ה' , כבר ראיתי עזר ה' בכמה הרפתקאות שעברו עליך.

3.1.40

83

" עגמה נפשי כי אתם כותבים ואין אנו מקבלים " ב"ה החיים והשלום שלמים איתנו.

21.3.40

84

" יתן ה' שתזרח עלינו ועל כל ישראל השמש הטובה בכל האופנים ". האם שלמה התפייס עם אביו?

15.4.40

85

מכתב אחרון שהתגלה עבור שמואל, נכתב במשותף ע"י סייריל ליב אברהם וישעיהו 

 20.12.40

 86

מכתבים נוספים שהתגלו בשנת 2017 - סרוקים כאן