English

מפת האתר

צור קשר

 מפתח השמות באתר

מי אנחנו

הצהרת פרטיות

פוליקמן

אלקיס

שכטר

גרשטיין

יורב

דף הבית

אינדקס נושאים שהוזכרו במכתבי יעקב יוסף

למשפחות יורב - גרשטיין לאחר השואה טרנסניסטריה כרוניקה למשפחה שורשים למשפחת גרשטיין  
משפחת גרשטיין לפני השואה פיענוח המכתבים     כל המכתבים לפי סדר כתיבתם

 

agala.jpg (32202 bytes)

כלי התחבורה הנפוץ היה עגלה עם סוסה

התמונה לשם המחשה בלבד מאת דינה אלקיס

mizhelet.jpg (24587 bytes)

המזחלת ככלי תחבורה בשלג להמחשה בלבד

התמונה באדיבות דינה אלקיס

 

הרבה מעשיות חסידיות התחילו עם גלגל שנשבר באמצע הנסיעה

horse2.jpg (20493 bytes)

בית טיפוסי 2006 ועל ידו עצים מוכנים לחורף- באוקראינה

 

האינדקס לא ממצה את הכלול המכתבים והוא כלי עזר ראשוני בלבד

האינדקס עדיין במצב של בנייה ולכן חסרים נושאים רבים וקישורים מתאימים

שימו לב לחיצה על תאור הנושא מקשרת אל ציטוט הנמצא בסוף עמוד זה

אך לחיצה על התאריך של המכתב מקושרת אל המכתב עצמו

6.11.32

21.3.40

המכתבים כשומרים על קשר בין חלקי המשפחה

המכתבים בשנת 1940 לא מגיעים כסדרם

16.5.32

2.12.34

18.9.35

15.3.36

9.7.39

18.2.36

 היחס החיובי לעליה לארץ ישראל

לא לחשוש להורים שנשארו בגלות

למה לא עלה לארץ ישראל

לא להעצב שההורים נשארו לבד

מדוע לא עלה לארץ ישראל-מכתב נוסף

הקרן קיימת לישראל

10.5.38

1.1.39

9.7.39

הבית בקלישקביץ

הבית בחורף

הבית של סבא יונה בידניץ

20.12.32

24.10.33

2.12.34

18.2.36

15.2.37

28.11.38

תיאורי חורף 1932

1933

1934

1936

1937

1938

20.12.32

19.11.33

27.4.34

2.12.34

15.8.35

10.5.39

9.7.39

יעקב יוסף לומד עם הדוד ישראל הלכות שחיטה

סבא יונה חי בצמצום בניו לא לידו

סבא יונה הפסיק עבודתו כשו"ב

יעקב יוסף מבקר בבית הוריו

חישוב גילם של ההורים

פטירתו של סבא יונה

פטירתה של סבתא ברכה

22.11.35

9.7.39

25.12.34

15.2.37

סבתא רבקה מירל עושה ריבות

סבתא מבשלת מיני מרקחת

השפחה עוזרת בבית

השפחה עובדת היטב

24.10.33

2.12.34

15.2.37

29.8.39

עניני פרנסה

פרנסה ולימוד

הפרנסה מצומצמת

הפרנסה קשה

6.11.32

3.9.33

9.6.34

25.12.34

21.10.35

15.5.37

4.10.37

19.9.38

20.12.32

8.7.36

האדמור על חסידים ומתנגדים

ברכה לזיווג מהאדמור

חג שבועות עם האדמור

מלוה מלכה עם האדמור

ראש השנה אצל האדמור

מטבעות האדמור

סליחות עם האדמור

גביע משמורות קודש

תאור סעודת מצוה

 

בשבת הבאה אצל האדמו"ר שהגיע מוינה לאחר פטירת אביו הרבי מבויאן

30.7.33

3.9.33

12.12.37

7.11.39

3.9.33

 

היחס לנישואין

צריך להתחתן

שיהיו בונים ולא מחריבים

לחץ להתחתן

תיאור שידוך שלא הצליח לליב אברום

 

25.12.34

12.3.35

18.2.36

15.3.36

12.12.37

13.3.38

17.8.38

28.11.38

10.6.35

 7.38

האם להשתקע בקבוץ

נכון להיות בצוותא חדא בחבורת תורה ועבודה

בעיות חליבה בשבת

עוד לענין איסור חליבה בשבת

לענין לימוד ערבית  ואימוני צבא בקבוץ

התקפה על טירת צבי

לימוד דף יומי בקבוץ

עוד על לימוד הדף היומי, בן מזכה את אביו

ביאליק מול לימודי קודש

 רכוש משפחת קופ הגרמנים עבר לידי הקבוץ

24.10.33

18.9.35

4.4.37

15.3.36

25.12.34

15.5.37

21.10.35

ימים נוראים וחג סוכות

רצון לארבעת המינים מארץ ישראל

חג הפסח

בפורים מתחפשים ושמחים

הדלקת נר חנוכה אצל האדמור וסעודת זאת חנוכה עם החסידים

חג שבועות עם ההורים בידניץ

ראש השנה אצל האדמור האדמור עונה לכל השאלות המשפחתיות

16.5.32

24.5.32

29.8.34

25.9.34

8.11.34

18.9.35

27.4.34

18.9.35

30.8.36

8.11.36

עליית חנוך וזהבה לארץ

נסיעת ישראל להכשרה בויזניץ

ישראל ולאה לקראת עליה

ישראל ולאה לקראת חתונה

ישראל ולאה עולים לארץ

אגודת ישראל מרוגזים עלישראל שלא הצטרף אליהם

שמואל רוצה לעלות

הכשרת חלוצים לשמואל

שמואל ומשפחתו עולים לארץ

הגבאי כועס שאפרים סובלמן לקח את הרמבם מהקלויז

 משפחת אלקיס לקרא על הקשרים של יעקב יוסף והמחותנים משה יהודה וצפורה אלקיס מנובוסליץ 
   

6.11.32

המכתבים

אחרי דרך מבוא השלום כראוי וכנכון הנני לבקש מזרעי היקרים לבל יהיה לפלא בעיניכם, מדוע לא אכתוב לכם בכל פעם מכתב רחב. ונפשי יודעת מאד, כי בעת קריאתכם מכתבי אליכם תשבעו עונג ונחת, כאשר אנו מרגישים בנפשנו בעת קריאת מכתבכם הנעים אלינו. אשר לא כן אם אכתוב אליכם בקצירת האומר. ובאמת, הכתב והמכתב המה עוד הבריח התיכון, המבריח את הרחוקים מן הקצה אל הקצה, ויקרבו את הנפשות והגופות אשר בלבבם המה קרובות מאד. ע"כ בוודאי ראוי ונכון להרבות בכתובים. אך לא בשלי הפשע. כי כל זאת הוא רק מחמת הזמן גרמא: טירדות מטירדות שונות, ובפרט בהימים שעברו עלינו, היו לנו טרדות הגוף והנפש. ומי יתן והיה, כי בימים הבאים עלינו לטובה יהיו לנו מנוחת המוח ובריאות בשלימות, ולשמוע ולהשמיע כל טוב. ואוכל לבשר לכם בשורות טובות בקרוב.

21.3.40

 ששון ושמחה, צהלה ושמחה, אור לכל היהודים, ובתוכם הלא המה זרעי וזרע זרעי, אשר אקרא אותם בכאן בפי, ומנשק אותם בנשיקות חמות.
אודיעכם, כי הפ"ק מיום ד' אדר ראשון קבלנו. וגם היום קבלנו הפ"ק מיום ט"ז אדר, ובוודאי היו למשיב נפשנו, כאשר נקבל איזה ידיעה טובה מכם. אך זאת עגמה נפשנו בקראי את דבריכם, כי אתם כותבים בכל שבוע ואין אנו מקבלים. וגם זאת שלא קיבלתם את מכתבנו הרחב, אשר בו היו ג"כ שתי תמונות מנכדי שמשון הגיבור. וגם הפ"ק שלנו שכתבנו שלש פעמים, להודיעכם כי ב"ה חיים והשלום שלמים אתנו. וגם כי ב"ה אנו נשמרים מהקור הגדול אשר אצלנו, בבגדים חמים ובבית חם. ואני ואמכם עושים את כל מעשנו המוטל עלינו.
היחס לעליה לארץ ישראל


כאשר מכתבי זה נכתב, בפ' ובסדר הנ"ל, ע"כ באתי להזכיר, אשר כבר הראתי פירושו בספר "זאת זכרון" מהחוזה הה"צ מלובלין, על ב' אופנים, היינו: ע"י "ארץ" אתם "אוחזים" ודבקים בהשי"ת בתשובה, עי"ז "גאולה תתנו לארץ". אופן ב': כי הנה כתוב "וימאסו ארץ חמדה", ע"כ "וישא ידו להם וכו', ולזרותם בארצות". בשביל חטאם, דמאסו ארץ חמדה, ע"כ אנו אומרים בתפילה "אתה תקום תרחם ציון", "כי עתה רצו עבדיך וכו' ואת עפרה יחוננו". וזה מרומז בפסוק הנ"ל "ובכל" לשון "כלתה נפשו". "ארץ אחוזתכם" במה שמשתוקקים לארץ ישראל, עי"ז "גאולה תתנו לארץ". אמן כן יהי רצון.

12.2.34

  כי שם צוה הד' את הברכה וחיים עד העולם.
ע"כ בקשתנו מכולכם, שלא יעלה על מחשבותיכם שום עצבות ח"ו מאיתנו, ויתן הד' לכם השלימות, הבריאות בתמידות, ותזכו שבקרוב ישכון אצלכם הטובה והברכה, הששון והשמחה, בדרך תורה ועבודה. תעיינו בספר "עוללות אפרים" בדרושי הנישואין, אז ישמח לבנו ותגל נפשנו. דברי אביכם ואמכם, המקשרים את נפשנו בנפשותיכם באהבה וחבה: יעקב יוסף ורבקה הערשטען.

18.9.35

ומה שכתבתם, שברצונכם כי בקרוב תוכלו לשלוח לנו "כתב דרישה" לעליה": האמת אגיד - כי בוודאי גם אני חפץ בכל לבבי ובכל נפשי להיות בצוותא חדא עמכם, ובפרט בארץ ישראל, אשר גם תשוקת לבי להיות שם. ואין במחשבות לבי שום עיכוב כלל. רק זאת אוכל להגיד לכם בסתר, כי אין אני יכול לעשות זאת, לעזוב את אבי ואמי ולילך מעבר לים, כדרך העולם החדש. כי מי יוכל לשער מה שאוכל לגרום להם בדבר זה ח"ו. ע"כ עצתי ובקשתי -שיבוא מלך המשיח, ואז נעלה כלנו ברינה ובשמחה.

9.7.39

ואודות עלייתנו לא"י בוודאי מה טוב ומה נעים היה, להיות עמכם פא"פ, ולקיים ג"כ מצוות יישוב א"י. אך מה אומר ומה אדבר? מחמת כמה טעמים, הידועים לי ולכם אין כעת לדבר מזה כלל. ומי יתן והיה, כי לשנה הבאה עלינו לטובה בישועת כלל ישראל, שנוכל בלב טוב ושמח להתעניין בזה העניין. ובעת הזאת צריכים אנו לבקש מהשי"ת, שיתן לנו כאן חיים טובים, לשמוע ולהשימיע בשורות טובות זה מזה, בישועת כלל ישראל.

18.2.36

וגם זאת אוכל להודיע לכם, כי היו אצלנו שני "מגידים". אחד מ"קרן תל-חי" מזשאביטינסקי (מז'בוטינסקי), ושפך בוז וקלון על קרן-קיימת, לא נתתי לו שום מעות. ואחד היה מקרן-קיימת, והלך עם שוואייבילמאן לקבץ מעות, ונתתי לו ‎118 לעי. השי"ת יתן לי ולאמכם שלימות הבריאות, ופרנסה ברווח ובהרחבת הדעת, וכל ההכנסה שלי תלך רק לדברים אשר נקבל תענוג ונחת מזה, הן מהדברים הנוגעים אל הגוף, והן מהדברים הנוגעים אל הנשמה. ואז יהיה "אשרינו ומה טוב חלקנו" אכי"ר.

 
תאור הבית