English

מפת האתר

צור קשר

 מקומות נושאים ושמות באתר

מי אנחנו

הצהרת פרטיות

פוליקמן

אלקיס

שכטר

גרשטיין

יורב

דף הבית

מפת האתר לפי משפחות ונושאים

תוכן הדף

משפחת ישראל ולאה יורב

משפחות יורב

משפחת גרשטיין עד השואה

משפחת שכטר

משפחת אלקיס

משפחת פוליקמן

עדויות ומקומות בחיי המשפחה

טירת - צבי

כללי

מפתח השמות והענינים

 Site Map in English

Spanish

 

 

משפחת ישראל ולאה יורב

 

ישראל ולאה יורב

 

שורשים ישראל ולאה יורב

שורשים לאה יורב

 

 

 

שרה ומיכאל המל

 

שרה ומיכאל המל פרקים מהחיים א

 

 

שרה המל פרקים מהחיים ב

 

שמו ופורמי המל   הורים של מיכאל

 

 

 

טל ודרור עיני

 

 

ורד ואמנון כהן

 

 

שי וחגית המל

 

 

קמה ומאיר ליקסנברג

 

 

קמה ליקסנברג/כהן

 

 

גור המל

 

 

תומר ורבקה המל

 

פרסומים של אבישי

  אבישי יורב

פרק  חיים ראשון  
 

קוים לדמותו של אבישי

 

 

אוריה וחדוה יורב

 

 

רותם וגבי גלסר

 

 

בניהו ונחמה יורב

 

 

 

 

 

אלעד ומירי יורב

 

 

צוריאל ואליענה יורב

 

 

רבקהלע ונועם יורב רפאל

 

 

 

 

     

 

עמוס ועליזה יורב

משפחת קלר  הורים של עליזה

 עמוס קורות חיים

 

 

חנה יורב (גיסר)

 

 

צלה ושמעון אוחנה

 

 

זהר ואליהו שירי

 

 

יעל ואריאל צלקו

 

 

זאב ושרית יורב

 

 

רבקה קדמון - בן משה

 

אמיתי בן משה

 

 

שחר וורד בן משה

 

 

מעיין (בן משה) ורועי פוקס

 

 

יוסי וחנה יורב

 משפחת קליין הורים של חנה

 

 

 

אור ואפרת יורב

 

 

ניר ושי-לי יורב

 

 

מורן ואור עופר

 

 

אילה ואפיק טפירו

 

 

נועם יורב

 

 

משה ואראלה יורב

 

אראלה -קוים לדמותה

 
משפחת ברעם הורים של אראלה

 

 

 

עמיר ורוזה יורב

 

 

הודיה ואיתמר פלד

 

 

נעמה ויגאל-עם פז

 

 

 

תאריכים בלוח השנה במשפחת ישראל ולאה יורב

 

 

משפחות גרשטיין - יורב

 

יורב-גרשטיין  תאריכי פטירות

 

ילדי יעקב יוסף ומרים גרשטיין

 

שמואל ועדה יורב

 

מכתבים משמואל

 

 

שושנה ושמואל קריזברג 

 

 

חנוך וצפורה יורב 

 

 

חנן וברכה יורב 

 

   

סיריל ואליעזר חרק

 

משה לסר

 

 

אהרונוביץ

 
   

ילדי יעקב יוסף ורבקה מירל גרשטייין

   

מרים וראובן סגל

 

צבי ושרה סגל

 

 

לייב אברהם וביילה גרשטיין

ישעיהו ויהודית יורב

 

ישעיהו ומניה

 

 

משה ומלכה יורב

מכתבי משה

 

 

טיולים בארץ ישראל בשנות ה 30    
שרשים מלכה

 

 

חסיה קפלן

   

משפחת קול מארגנטינה

   

 

שלמה ורותי יורב

 

משפחת וילקומרסון

 

בתיה ושלמה לב ארי

 

 

חנה ויעקב אברמסון

 

 

 

זהבה יורב

 

חנוך ואהובה יורב

תולדות חיים חנוך

 

 

תולדות חיים אהובה

 

 

 

משה ונעמי יורב

 

 

חוה ושלמה בן גיגי

 

דבורה גרשטיין

   

 

ישראל ולאה יורב - ראה הפנייה קודמת

 

 

 

משפחת גרשטיין עד השואה

 

יונה וברכה הרשטיין

 

משפחת יעקב יוסף ורבקה מירל

 

סירל (גרשטיין- אחות של יעקב יוסף) ואברהם-מרדכי ויניצקי

 

כרוניקה למשפחת גרשטיין

 

 

שורשים למשפחת גרשטיין

 

 

מפתח נושאים למכתבי יעקב יוסף

 

 

רשימת כל המכתבים לפי סדר כתיבתם

 

 

פיענוח המכתבים

 

 

המכתבים 3-1932

 

 

המכתבים 1934

 

 

המכתבים 1935

 

 

המכתבים 1936

 

 

המכתבים 1937

 

 

המכתבים 1938

 

 

המכתבים 1939

 

 

המכתבים 1940

 

 

מכתבי סבתא רבקה

 

 

 

 

 

משפחת שכטר

 

משפחת שכטר ורשימת צאצאים

 

ישראל ומרים שכטר

 

שלמה שכטר - נפל בטירת צבי

 

משה ורבקה שכטר ורשימת צאצאים

 

משפחת עוקד

 

 

צבי ויהודית טלר ורשימת צאצאים

 

אברהם ושרה שכטר

 

שלומית טפלא

 

 

בתיה (שכטר) וברוך אלקיס

 

 

 

משפחת אלקיס

 

שורשים למשפחת אלקיס

מכתבים וראיונות למשפחת אלקיס

 

רשימת צאצאים

 

משה יהודה וציפורה אלקיס

אח של משה יהודה אלקיס 

 

בן ציון וחנה אלקיס

 

 

 

 

ברוך ובתיה אלקיס

 

שלמה ותקוה אלקיס

 

 

מאיר וצפורה אלקיס

 

 

צבי ושרה אלקיס

 

 

מאיר ודינה אלקיס

 

אביגדור ושרה אלקיס

 

לאה וישראל יורב

 

רחל ואנצ'ל גולדנברג

 

פייגה ויוסף שיפניידל

 

סאסיא וישראל שילר

 

חיים אלקיס

 

אברהם אלקיס

 

חוה ומרדכי אלקיס

 

 

הרב ישעיהו איסר אלקיס 

משה ומלכה עלקיס בן דוד של משה יהודה אלקיס

 

 

 

 

 

משפחת פוליקמן

 

משפחת פוליקמן - הורים ובנים

 

 

 

פנחס פוליקמן

 

שלמה  בן פנחס פוליקמן

 

 

 אברהם אבא ועמליה פוליקמן

 

שלמה פוליקמן  בן אברהם אבא ועמליה

 

 

 

פרידה (פוליקמן )ויואל וקסלמן

 

 

ברוך ורוחמה פוליקמן

 

 

לאה  ועזרא בן שלום

 

 

שאול ופולה פוליקמן

 

ישעיהו פוליקמן  בן שאול ופולה

 

 

מתתיהו פוליקמן

 

שלום שכנא ורחל  פוליקמן  

 

 מרים (פוליקמן) וצבי וויין

 

 

 ישראל ובריינדל פוליקמן

 

 

אברהם  ושושנה פוליקמן ארנון

 

 

גיטה-גליה (פוליקמן) ודודלה' בן חורין

 
 

חיים ובת שבע פוליקמן-בן שלום

 

 

חיים פוליקמן

 

 

פייע (פוליקמן) ושלום בר שכטר

 

משה שחטר הי"ד - נפל בכפר עציון

 

 

צבי וינטה שכטר

 

 

צפורה (פוליקמן) ומשה יהודה אלקיס

 

 

עדויות ומקומות בחיי המשפחה

 

רשימת שמות הניספים ממשפחתנו בשואה ובעקבותיה

 

טרנסניסטריה

 

 

עדויות על ההגליה לטרנסניסטריה

 

ידיניץ

 

עדויות על הישוב בו חיה משפחת גרשטיין

 

קלישקוביץ

 

עדויות על הישוב בו חיו משפחות שכטר וגרשטיין

 

נובוסליצה

 

עדויות על הישוב בו חיו משפחות אלקיס ופוליקמן

 

סיביר

 

עדויות על ההגליה לסיביר

 

ברזובו

 

צ'רנוביץ

 

תאור העיירה

 

חיים יהודיים בבסרביה

 

ציונות דתית-חרדית בבסרביה ובוקובינה

 

חסידות בבסרביה ובוקובינה - בית ראז'ין

  החיים לאחר השואה
 

ארץ ישראל עד הקמת המדינה

 

קבוצת שחל הכנה לעליה לטירת צבי

 

טיולים בארץ ישראל בשנים 1934 - 1937

 

ר' שמואל חיים לנדוי - על שמו נקראה קבוצת שח"ל

 

 

 

 

טירת צבי

 

דף ראשי של טירת צבי

 

תמונות שונות של טירת צבי

 

וילך משה - סרטוני חקלאות וטבע בטירת צבי

 

הסטוריה כללית של טירת צבי

 

יום העליה לטירת צבי וההתקפה הראשונה 1937-1939  

 

תאור טירת צבי בשנת 1939 - מכתב מפורט

 

השנים הראשונות בטירת צבי  1940-

 

וינגייט בטירת צבי  אביב 1938  

 

טירת צבי והמנדט הבריטי

                                           עבודת גיאוטופ של רז נחתומי

ההתקפה הגדולה  1948

 

מכתבים וזכרונות מראשית טירת צבי מפי ישראל ולאה יורב

 

טירת צבי שירי חג המשק

 

הרב צבי הירש קלישר שעל שמו נקראת טירת צבי

 

מתי נוסדה תנועת הקבוץ הדתי

 

Tirat-Zvi  - הסטוריה בשפה האנגלית

 

 

גם זה קרה בטירת צבי 

   

קבוצת שח"ל ברחובות הכשרה והכנה לעליה

   

לדמותו של שח"ל שמואל חיים לנדוי

   

וילך משה - סרטונים מהשטח

     

 

כללי ושונות

 

דף הבית

 

בקשת תמיכה כספית לקיום האתר

 

לפי סדר א-ב

מפתח השמות והענינים

 

מי אנחנו

 

הצהרת פרטיות

 

מתכונים משפחתיים

 

רשימת שמחות משפחתיות

 

תמונות חדשות באתר

 

 

 

English

 

Yorav site map

 

Who we are

 

Privacy policy

 

Gershtein Family

 

Shechter Family

 

Elkis Family

 

Roots-Polikman

 

Kool Family from Argentina

 

Tirat Zvi

 

Transnistria

 

Novoslitza

 

Yedinitz

 

 

Site Map in English

 

 

Spanish

 

familia gershtein

 

familia shechter

 

familia elkis

 

familia polikman

 

Novo-Selitza

 

 

חזור לראש הדף