English

מפת האתר

צור קשר

 מפתח השמות באתר

מי אנחנו

הצהרת פרטיות

פוליקמן

אלקיס

שכטר

גרשטיין

יורב

דף הבית

הצהרת פרטיות

התמונות ושאר החומר המצוי באתר נוגעים בבני המשפחה ובאנשים נוספים כפי שמתואר בדף מי אנחנו

השתדלנו להציג בצורה מכובדת את כל הדמויות המוזכרות באתר אך לצערנו לא יכולנו לבקש רשות מכל בן משפחה שתמונתו מופיעה או שהוא מוזכר בו בדרך כל שהיא

מי שמרגיש שפרטיותו נפגעה מכך מתבקש להודיע על כך לעורך האתר ונכבד את בקשתו

חל איסור על שימוש מסחרי בחומרים מהאתר - לאתר אין שום קשר לשום מפרסם בעל זיקה מסחרית כלשהו

מאידך מותר להשתמש בחומרים המופיעים באתר לצרכים חינוכיים בצורה שלא תפגע במושא השימוש
אנו מבקשים לתת את הקרדיט המתאים למקור המידע

אנו מקוים שתמצאו באתר פרטים בעלי ענין ומבקשים שתספרו לנו על השימוש שעשיתם בחומרים אלו

לחץ כאן להודעות ובקשות מעורך האתר