English

מפת האתר

צור קשר

 מפתח השמות באתר

מי אנחנו

הצהרת פרטיות

פוליקמן

אלקיס

שכטר

גרשטיין

יורב

דף הבית

אבישי פרק חיים ראשון

 
 

קיץ 1973

סיפור חיים 21.9.2007 מתוך עתון

News1

לחץ כאן

 
ועדת כהן קדמי בענין ילדי תימן - ארכיון המדינה

דו"ח ועדת חקירה ממלכתית לענין פרשת העלמם של ילדים מבין עולי תימן בשנים 1948-1954

ישיבה מיום 6.9.1995 עמודים 1784-1796

לקריאה לחץ כאן

דף פרוטוקול של הועדה המיוחדת של הכנסת 15.5.2017  לפרשת העלמותם של ילדי תימן מזרח והבלקן עמודים 12-15

להורדה לחץ כאן

 

עדות בוועדה המיוחדת

לחץ כאן לראות את העדות